Ledenvergadering 30-11-2015 met Luc Libberecht

Ledenvergadering 30-11-2015 met Luc Libberecht

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van de Holland Holstein Herds.
De vergadering wordt gehouden op maandag 30 november 2015 in The Party Factory Wezep (voorheen ’t Trefpunt Zalen en Partyservice), Stationsweg 25, 8091 AA in Wezep. De avond begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de ledenvergadering van 13-10-2015
 3. Mededelingen, o.a. Holland Holstein sHow 2015
 4. Wijzigingen bestuursleden HHH
  Chantal Muijs komt het secretariaat van de Holland Holstein Herds versterken. Voorlopig blijft ze actief binnen het bestuur van de Young Breeders.
 5. Inleiding door Luc Libberecht, verkoopdirecteur Semex Holland BV.
  Luc Libberecht woont in West-Vlaanderen in België en is 25 jaar werkzaam bij Semex. Hij is opgegroeid als boerenzoon, op een klein melkveebedrijf met een 25-tal koeien (exterieur gericht). Na zijn studie begonnen als melkcontroleur en daarna tamelijk snel als vertegenwoordiger bij Semex (prov. West-Vlaanderen) aan het werk gegaan. In 2001 werd Semex België onderdeel van Semex BV en na een aantal jaar teamleider van België te zijn geweest, is Luc nu verkoopdirecteur Semex Holland BV (Nederland, België, Denemarken).

  Luc vertelt ons het verhaal achter het ‘nieuwe Semex’. Wat is er veranderd en hoe zit het nu met de befaamde ‘balanced breeding’ filosofie. Ook onderwerpen als Immunity + en genomics komen deze avond aanbod. Het tweede deel van de presentatie gaat over de werkwijze van Semex vandaag de dag, de Semex works theorie en de verschillende brands (merken). De presentatie wordt afgesloten met een korte stierenpresentatie inclusief vooruitblik op de toekomst.

 6. Rondvraag
 7. Sluiting
Terug naar het overzicht