Ledenvergadering 18-1-2016 met Charlie Will

Ledenvergadering 18-1-2016 met Charlie Will

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van de Holland Holstein Herds.
De vergadering wordt gehouden op maandag 18 januari 2016 in ‘The Party Factory’ Stationsweg 25, 8091 AA in Wezep. De avond begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de ledenvergadering van 30-11-2015
 3. Mededelingen
 4. Evaluatie Holland Holstein sHow 2015
 5. Presentatie door Charlie Will, Holstein Program Manager voor Select Sires.

  De KI-organisatie Select Sires vierde in 2015 haar 50-jarig bestaan. Select Sires is ontstaan uit vier coöperaties om de leden een bredere variatie aan genetische producten te kunnen aanbieden en om de efficiëntie te vergroten. Sinds dien is Select Sires uitgegroeid tot de grootste KI-organisatie in Noord Amerika. Charlie Will is meer dan 40 jaar actief voor Select Sires, onder andere voor het stier-selectie programma. Charlie is betrokken geweest bij de selectie en het testen van een aantal zeer invloedrijke Holstein stieren.

  Deze avond biedt u een unieke kans één van de meest invloedrijke mensen binnen de Holstein fokkerij te ontmoeten.

 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Terug naar het overzicht