Ledenvergadering 13 oktober 2015

Ledenvergadering 13 oktober 2015

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van de Holland Holstein Herds. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 13 oktober 2015 in The Party Factory Wezep (voorheen ’t Trefpunt Zalen en Partyservice), Stationsweg 25, 8091 AA in Wezep. De avond begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de jaarvergadering van 20-04-2015
 4. Wijzigingen bestuursleden YB
  Nieuwe bestuursleden Young Breeders: Jeroen van Beek en Jacco Posthumus
 5. Inleiding door Toon van Hoof; Hoofd bestuur ZLTO, vakgroep voorzitter Melkveehouderij ZLTO, Portefeuillehouder Diergezondheid en Dierwelzijn LTO Nederland, Vice-voorzitter LTO vakgroep Melkveehouderij, Commissaris Vion, bestuurlid Productschap Zuivel, lid adviesraad dier-aangelegenheden Ministerie van Economische Zaken en voorzitter van de stichting Beheer Gezondheidsdienst voor dieren.

  Dhr. Van Hoof geeft ons inzicht in de huidige plannen voor een IBR en BVD bestrijdingsprogramma in Nederland. Zuivel NL, met dhr. Van Hoof als voorzitter, is een belangrijke speler bij de inrichting van dit programma. Deze avond biedt u een unieke gelegenheid om vragen te stellen, maar zeker ook om praktische zaken vanuit de melkveehouderij en vooral de rundveefokkerij aan te dragen. Hierbij kunt u denken aan het belang van het behoudt van onze exportstatus. Als sector hebben wij minimale inspraak in de invulling van het programma, grijp daarom deze unieke gelegenheid aan voor het geven van een praktische richting bij de verplichte uitvoering.

 6. Pauze
 7. Paneldiscussie: Iedereen blij met verplicht IBR/BVD-vrij?!

  Tijdens de discussie wordt dieper ingegaan op vragen als: wat zijn de voordelen van het invoeren van een verplichte IBR/BVD aanpak voor de rundveehouderij sector en zitten er ook haken en ogen aan het invoeren van een verplicht IBR/BVD vrij zijn? De panelleden zijn:
  · Toon van Hoof, Portefeuillehouder Diergezondheid en Dierwelzijn LTO Nederland
  · Jet Mars, GD-dierenarts en deskundige op het gebied van BVD en IBR
  · Bert Schutte, gespecialiseerd rundvee dierenarts en mede-eigenaar ETS Holland
  · Adolf Langhout, eigenaar ALH-genetics

 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Terug naar het overzicht