Jaarvergadering 25 april 2016 met Boerenblond

Jaarvergadering 25 april 2016 met Boerenblond

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Holland Holstein Herds. De vergadering wordt gehouden op maandag 25 april 2016 in ‘The Party Factory’, Stationsweg 25 te Wezep. De avond begint om 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ledenvergadering van 29-02-2016
 4. Financieel verslag 2015
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Jaarverslag 2015
 8. Wijzigingen bestuursleden HHH en YB
  Nieuwe bestuursleden HHH: Egbert Puttenstein. Chantal Muijs is eveneens het HHH bestuur komen versterken als tweede secretaris, daarnaast blijft ze betrokken bij de Young Breeders.
  Nieuwe bestuursleden YB: Jacco Posthumus, Pieter Graumans en Jeroen van Beek.
 9. Pauze
 10. Optreden Cabaretgezelschap Boerenblond
  De groep bestaat uit Marianne van Dijk, Jan Prent, Jan Boverhof en muzikant Dirk Venema. Zij weten de alledaagse humor op een fantastische wijze te vertalen in herkenbare typetjes. Tijdens de vergadering brengen ze de nieuwe show ‘Wat kost dat wel niet!’ ten tonele.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Terug naar het overzicht