Ledenvergadering 29-2-2016 met dhr. Jan Maat en fotopresentatie show

Ledenvergadering 29-2-2016 met dhr. Jan Maat en fotopresentatie show

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van de Holland Holstein Herds.
De vergadering wordt gehouden op maandag 29 februari 2016 in ‘The Party Factory’, Stationsweg 25 te Wezep. De avond begint om 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen van de ledenvergadering van 18-01-2016
  3. Mededelingen
  4. Presentatie door Dhr. Jan Maat, Holstein-pionier.
    Dhr. Jan Maat uit Giethoorn is een van de pioniers van het Holstein Friesian ras. Samen met een aantal collega veehouders, verenigd in de studievereniging ‘Noord-Amerikaanse zwartbonten’, haalden zij de Holsteiners vanuit Amerika naar Nederland. In de begin jaren hield Jan zich bezig met het bij houden van het ledenstand, dat hij bijna dagelijks zag groeien. Daarnaast organiseerde hij regionale bijeenkomsten en een jaarlijkse studiereis naar Amerika. In 1985 werd organisatorisch het stokje overgedragen aan het nieuwe NRS, dat startte met de NRM-show en de kern van de leden verenigde zich in de Holland Holstein Herds. Sinds 1987 runt de familie Maat een melkveebedrijf met hoogproductieve koeien in Portugal.
  5. Fotopresentatie Holland Holstein sHow door de jaren heen en foto- en filmverslag van de lustrum editie van de Holland Holstein sHow.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Tot ziens op 29 februari a.s.

Terug naar het overzicht