Voorjaarsexcursie 18 februari naar fam. Haytema en fam. Altenburg

Voorjaarsexcursie 18 februari naar fam. Haytema en fam. Altenburg

Het bestuur nodigt u uit deel te nemen aan de voorjaarsexcursie van de Holland Holstein Herds op donderdag 18 februari 2016. We zijn welkom op het bedrijf van de familie Haytema, “Caudumer Holsteins” te Koudum en het bedrijf van de familie Altenburg, te Koufurderrige.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
10.00 – 12.00 uur Ontvangst en rondleiding op “Caudumer Holsteins”
Adres: Butenskar 2, 8723 LZ Koudum

12.15 – 13.30 uur Lunch bij Eetcafé de Pleats
Adres: Weachswal 2, 8551 NL Woudsend

13.45 – 15.45 uur Rondleiding op bedrijf familie Altenburg
Adres: Nummer 53, 8529 MK Koufurderrige

Caudumer Holsteins
De familie Haytema melkt in het Friese Koudum 60 koeien. Het bedrijf ‘Caudumer Holsteins’ heeft een areaal van 100 ha land in gebruik. Tijdens de afgelopen Holland Holstein sHow wist de familie Haytema een knappe prestatie te leveren, met de kampioen bedrijfsgroep roodbont. Daarnaast is Caudumer Holsteins bekend om het hoge aandeel hoornloze dieren. Ze zijn een van de eerste die een zwartbonte homozygote hoornloze stier aan de KI wisten af te leveren. Dat de veestapel van Caudumer Holsteins met de Hinke’s, Anky’s en de Lol koefamilies in trek zijn blijkt wel uit het hoge aantal spoelingen van 60 op jaarbasis.

Familie Altenburg
De familie Altenburg uit het Friese Koufurderrige melkt 210 koeien. Het bedrijf heeft 95 ha grasland ter beschikking. Het bedrijf heeft een eigen fokkerijkoers, de helft van de dieren wordt geïnsemineerd met KI stieren, de andere helft van de koeien gaat bij de eigen stier. Deze stier wordt veelal zelf gefokt uit een bloedlijn die het bedrijf aankoopt. Door de aankoop van externe bloedlijnen wordt inteelt voorkomen. Familie Altenburg heeft al het werk in eigen beheer en wordt uitgevoerd door de gehele familie.

Kosten
Voor deze excursie, inclusief lunch, wordt een bijdrage gevraagd van € 25,00 per persoon. Gelieve het bedrag op deze dag contant te voldoen.

Opgave
Wilt u mee met deze excursie dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het secretariaat t/m 16 februari 2016. Opgave per mail:secretariaat@hollandholsteinherds.nl of 06-27495266.
Deze excursie wordt georganiseerd voor de leden van de Holland Holstein Herds, ook mag u een introducé meenemen.

Terug naar het overzicht