Geslaagde ledenvergadering met drie veehouders vol passie over hun bedrijf!

Geslaagde ledenvergadering met drie veehouders vol passie over hun bedrijf!

Op maandag 16 oktober 2017 hebben Pieter & Ralph Sommers, Rienk Jonkers en Anke Wismans de leden verteld over de doelstellingen van hun melkveebedrijf; wat is hun doelstelling en wat is de invloed van fokkerij hierop?

Ralph en Pieter Sommers gaven aan dat zij hun nieuw gebouwde stal willen terugverdienen. Dit houdt in dat ze minimaal 3 miljoen kg melk per jaar willen produceren binnen de milieudoelstellingen. Efficiëntie is hierbij de sleutel tot succes en het gebruik van genomics speelt hierin een grote rol.

Rienk Jonkers sprak gepassioneerd over zijn bedrijf en zijn grote liefde voor de koeien. Fokkerij speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering op Koeweide Holsteins. De productie van de veestapel wil Rienk verhogen, zonder een kostprijsstijging en met behoudt van een goed exterieur zodat hij mee kan blijven doen aan (landelijke) shows.

Anke Wismans vertelde bevlogen over de tot stand komen van hun melkveebedrijf met kaasverwerking. Een hoge melkproductie behalen met koeien met bijpassende gehaltes voor de kaasmakerij is de focus van het bedrijf. Het doel is het realiseren van een gemiddeld hogere levensduur. Om dit te realiseren zijn cijfers belangrijk maar het oog van de meester ook!

Terug naar het overzicht